Monday, October 17, 2011

Tiada Unsur Riba

Perniagaan Takaful tiada unsur riba.
Kebiasaanya, RIBA wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Hal ini kerana dana-dana tabungan kebanyakanya dilaburkan di dalam instrumen kewangan seperti bon dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang berurus niaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional.
Unsur RIBA juga terdapat dalam urus niaga pinjaman polisi (Policy Loan) yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insuran hayat. Dalam sistem kemudahan pinjaman ini, syarikat insuran akan mengenakan bayaran faedah (Interest) kepada peserta yang membuat pinjaman. Oleh itu, jelaslah bahawa faedah yang wujud itu merupakan RIBA yang dilarang dalam Islam.

No comments:

Post a Comment